ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ ΙΛΙΟΥ               

Η ενορία μας

Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

Όταν λέμε Ἐνορία ἐννοοῦμε ἕναν καθορισμένο ἐκκλησιαστικό χῶρο ὅπου οἱ πιστοί ἀποκαθιστοῦν καί διατηροῦν τή σχέση τους με τόν Θεό μέσα ἀπό τήν Μυστηριακή καί Λατρευτική ζωή.

κάθε νας πό μς νήκει στήν νοριακή Κοινότητα ς μέλος της, δεδομένου ὅτι ἡ Ἐνορία εἶναι μιά οἰκογένεια - κι ἔστι πρέπει νὰ κατανοεῖται ἀπό τά μέλη της, τούς πιστούς. 

Οἱ ποιμαντικές προσπάθειες τῆς Ἐνορίας μᾶς βοηθοῦν στό νά καταλάβουμε ὅτι ἀπό την στιγμή πού κατοικοῦμε στήν συνοικία, ἀνήκουμε φυσικά καί πνευματικά μέσα στά πλαίσια τῆς Ἐνορίας καί ὅτι κέντρο τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς πρέπει νά εἶναι ἡ Ἁγία Τράπεζα καί ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Ἐνοριακοῦ μας Ναοῦ ὅπου ἐκπροσωπούμαστε ἀλλά και μνημονευόμαστε ἀπό τόν λειτουργό.

«Τν νοριτν, πιτρόπων, Δωρητν, Εεργετν το ερο Ναο τοτου» ἀκοῦμε να λέγεται ἀπό τόν Ἱερέα μας σέ κάθε ἀκολουθία. Μία προσευχή πού μᾶς κάνει νά νοιώθουμε εὐχάριστα ὡς μέλη αὐτῆς τῆς οἰκογένειας, ὡς  Ἐνορίτες.