ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ ΙΛΙΟΥ               

Οργάνωση

Ἡ Ἐνορία ὑφίσταται καί λειτουργεῖ βάσει τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί σύμφωνα μέ τούς Νόμους τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους ὡς Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καί διοικεῖται ἀπό πενταμελές Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο διορισμένο από τόν Σεβ. Μητροπολίτη, μέ Πρόεδρο τόν προϊστάμενο Ἱερέα τοῦ Ναοῦ.

Ἱερείς τοῦ Ναοῦ

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Παπαγιάννης

Πρεσβύτερος Δημήτριος Τζίμας

Στόχος τῶν Ἐκκλησιαστικών Ἐπιτρόπων εἶναι τό νά ἀνακαινίσουν καί να ἐξωραΐσουν τόν Ἱερό Ναό καί νά συμβάλλουν δυναμικά στήν πνευματική πρόοδο καί την εὐημερία τῆς Ἐνοριακῆς Κοινότητος.

Πρόεδρος: π. Θεόδωρος Παπαγιάννης

Μέλη

2023 - 2025

Βαρσαμής Ιωάννης - Λιάκου Παρασκευή - Βαζγιουρούκος Ιωάννης - Παπασπύρος Ιωάννης

  

Οἱ συνεργάτες μας

Πολύτιμοι συνεργάτες και συνοδοιπόροι τοῦ Ἱερέα γιά την ἐξάσκηση τῶν λειτουργικῶν του καθηκόντων εἶναι: ΟἱἹεροψάλτες καί συγκεκριμένα ὁ Δεξιός Ἱεροψάλτης ὁ ὁποῖος προΐσταται τοῦ Δεξιοῦ χοροῦ, γι’ αὐτό καί λέγεται Πρωτοψάλτης καί ψάλλει τά σπουδαιότερα ὑμνολογήματα τῆς Ἀκολουθίας καί ὁ Ἀριστερός Ἱεροψάλτης, ὁ ὁποῖος λέγεται Λαμπαδάριος, διότι παλαιότερα μέ λαμπάδα συνόδευε τόν Ἱερέα στις Εἰσόδους τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Θείας Λειτουργίας ὅταν ἐκεῖνος ἔβγαινε ἀπό τήν Βόρεια (ἀριστερή) θύρα τοῦ Ἱεροῦ Βήματος.

Οἱ Νεωκόροι φροντίζουν μέ σεβασμό καί εὐθύνη για τήν εὐπρέπεια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀφιερώνοντας πολλές ὧρες τήν ἡμέρα σ’ αὐτήν τήν σπουδαῖα διακονία, στό νά διατηρήσουν τόν Ναό καί τούς αὔλειους χώρους καθαρούς οὔτως ὥστε οἱ προσκυνητές - ἐπισκέπτες, ἐνορίτες  να  νοιώθουν εὐχάριστα μέσα σέ ἕνα τέτοιο πολιτισμένο περιβάλλον.

Οἱ ἱερόπαιδες βοηθοῦν τόν Ἱερέα στίς ἱερὲς Ἀκολουθίες καί λαμπρύνουν τήν Θεία Λειτουργία, καθήμενοι γύρω ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα εἰκονίζοντας τούς Ἁγίους Ἀγγέλους γύρω ἀπό τό Ἐπουράνιο Θυσιαστήριο. Τά παιδιά αὐτά θυσιάζουν τήν ἀνάπαυσή τους χάριν τῆς ὑπηρεσίας τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τό πρωινό τῆς Κυριακῆς καί μέ τά πολύχρωμα ἄμφιά τους καί τίς νεανικές παρουσίες τους δίνουν μήνυμα αἰσιοδοξίας καί ἐλπίδος στό ἐκκλησίασμα.

Ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ στούς γονεῖς πού χαίρονται νά βλέπουν τά παιδιά τους ντυμένα μέ τά ἄμφια τῆς Ἐκκλησίας μας.

Γιά ὅλους αὐτούς, γιά τήν ὑγεία καί την πρόοδό τους, προσεύχεται ἰδιαιτέρως ὁ Ἱερέας σέ κάθε Θεία Λειτουργία.

 

      Πρωτοψάλτης: Μούρτης Κωνσταντίνος
    Λαμπαδάριος: Αθανασίου Παναγιώτης

Ψάλτης: Κολάρας Ιωάννης

   Νεωκόρος: Ρηγοπούλου Παρασκευή