ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ ΙΛΙΟΥ               
Βηματίζοντας στην Μεγάλη εβδομάδα ....Αφιέρωμα!!!
Βηματίζοντας στην Μεγάλη εβδομάδα ....Αφιέρωμα!!!

►Bηματίζοντας στὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα.

Σάββατο του Λαζάρου

Κάλαντα τοῦ Λαζάρου

►Σχόλια στις ημέρες της Αγίας Εβδομάδας

►Περί της αναστάσεως του Λαζάρου

►Στη Μεγάλη Εβδομάδα

Η εις Ιερουσαλήμ είσοδος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού

Μ. Δευτέρα:  «Μνήμην ποιούμεθα Ιωσήφ του παγκάλου και της υπό του Κυρίου καταραθείσης και ξηρανθείσης συκής»

Μ. Τρίτη:  «Η παραβολή του Κυρίου περί των δέκα παρθένων»

► Μ. Τετάρτη:  «Μνεία της αλειψάσης τον Κύριον μύρω πόρνης γυναικός»

Μ. Πέμπτη:  «Τον ιερόν νιπτήρα εορτάζομεν, τον μυστικόν δείπνον, την υπερφυά προσευχήν και την προδοσίαν αυτήν»

Ευχέλαιο

Μ. Παρασκευή:  «Τα άγια και φρικτά πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Έτι δε μνεία της του ευγνώμονος ληστού εν τω σταυρώ ομολογίας»

►Μεγάλη Παρασκευή: Ο Σταυρός π. Αλέξανδρος Σμέμαν

►Σταύρωση κι ανύψωση

► Μ. Σάββατο:  «Η θεόσωμος ταφή και η εις άδου κάθοδος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού»