ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ ΙΛΙΟΥ               
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ

 1. Για τέλεση Βαπτίσεως νηπίου, προσέρχονται οι γονείς του, ή ένας απ' τους δύο, στον Ναό, προσκομίζοντας την Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως που τους χορηγήθηκε από το μαιευτήριο, καθώς και το Δελτίο Ταυτότητός τους, και δηλώνουν την ημέρα και ώρα που επιθυμούν για την τέλεση του Μυστηρίου. Εάν δεν διαμένουν εντός της ενορίας, πρέπει να διαθέτουν, μαζί με τα παραπάνω, Υπηρεσιακό Σημείωμα από τον εφημέριο της ενορίας τους.

Προσοχή: Εάν οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι,  οφείλουν να το γνωστοποιήσουν στον ιερέα, και να έχουν επισυνάψει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/81  του/της εν διαστάσει συζύγου, που να αναφέρεται η συναίνεσή του ως προς το γεγονός της Βαπτίσεως και ως προς το όνομα που θα λάβει το παιδί, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής. Εάν δεν είναι εφικτό, απαραίτητη καθίσταται η άδεια εισαγγελέως για την τέλεση του Μυστηρίου.

 

2. Για τέλεση Βαπτίσεως ενηλίκου, απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α) Δελτίο Ταυτότητος ή Διαβατήριο σε ισχύ, και φωτοτυπία του,

β) Πράσινη κάρτα και φωτοτυπία της.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/81, που να δηλώνεται ότι δεν έχει τελεστεί στο παρελθόν το Άγιο Βάπτισμα. Συμπληρώνεται στον Ναό.

Αυτά, με την Αίτηση του εφημερίου, διαβιβάζονται προς την Μητρόπολη και χορηγείται η άδεια Κατηχήσεως, κατά την τάξη της αρχαίας Εκκλησίας. Με το πέρας της Κατηχήσεως τελείται η Βάπτιση του ενηλίκου.