ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ ΙΛΙΟΥ               Μη μετανιώνεις γι΄ αυτά που έδωσες. Άσε τους άλλους να μετανιώνουν που δεν τα εκτίμησαν!               Αύριο είναι Κυριακή.               Μάνα συγνώμη και . . . σ’ ευχαριστώ για όλα!               Εξομολόγηση               
Νύν αι δυνάμεις πλ Β' (διασκ. Θρ. Στανίτσα)
Νύν αι δυνάμεις πλ Β' (διασκ. Θρ. Στανίτσα)

Εις τήν προηγιασμένην Θείαν Λειτουργίαν, αντί του Χερουβικού ύμνου.
Ήχος πλάγιος τού Δευτέρου.
Μέλος Πέτρου τού Πελοποννησίου, διασκευασθέν υπό τού Θρασυβούλου 
Στανίτσα.
Ψάλλει ο Βασίλειος Λιάκος

video : http://youtu.be/QFPhrHstB2Y