ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ ΙΛΙΟΥ               
Σύναξη με τσάι και προβολή ταινίας 22 Μαρτίου 2015
Σύναξη με τσάι και προβολή ταινίας  22 Μαρτίου 2015

Σύναξη με τσάι και προβολή ταινίας 22 Μαρτίου 2015