ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ ΙΛΙΟΥ               
Η’ ΣYΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟY ΔΙΚTYΟΥ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ
Η’ ΣYΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟY ΔΙΚTYΟΥ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ

                         Η’ ΣYΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟY ΔΙΚTYΟΥ

                         ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ 

                         ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ

 

17 - 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ – ΣΛΟΒΕΝΙΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

 

Ἡ 8η Διορθόδοξη Συνάντηση τοῦ Δικτύου Πρωτοβουλιῶν Μελέτης Θρησκειῶν καί Καταστροφικῶν Λατρειῶν, συνῆλθε ἀπό 17 ἕως 20 Σεπτεμβρίου 2015 στό Ὄτετσετς, κοντά στή Λιουμπλιάνα τῆς Σλοβενίας, ὑπό τήν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Σερβίας  κ.κ Εἰρηναίου καί φιλοξενήθηκε ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ζάγκρεμπ καί Λιουμπλιάνας κ. Πορφύριο. Ἀσχολήθηκε μέ το ἐπίκαιρο θέμα: «Λατρεῖες – Νεοπαγανισμός – Ἐκκοσμίκευση: κίνδυνος γιά τή διάβρωση τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ φρονήματος». Ἐπίσης, ἐπικεντρώθηκε στό ἐπίκαιρο καί σημαντικό θέμα, «τῆς διείσδυσης τοῦ Ἰσλαμισμοῦ στήν Εὐρώπη καί τό μέλλον τοῦ Χριστιανισμοῦ στή Μέση Ἀνατολή».

 

Στήν Διορθόδοξη αὐτή Συνάντηση ἔλαβαν μέρος ἐκπρόσωποι ὅλων σχεδόν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν: τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῶν Πατριαρχείων: Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων, Ρωσίας, Σερβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν Κύπρου, Ἑλλάδος, Πολωνίας, Ἀλβανίας καί μελῶν Ὀρθοδόξων Πρωτοβουλιῶν Γονέων, καί εἰδικῶν ἐρευνητῶν, πού ἀσχολοῦνται μέ τήν ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων.

 

Οἱ περιεκτικές καί καλά δομημένες εἰσηγήσεις εἰδικῶν καί ἐμπείρων εἰσηγητῶν ἔδωκαν ἀφορμές για εὐρεία συζήτηση καί πολύπλευρη καί βαθύτερη ἀνάλυση τοῦ θέματος.

 

Α. Διευκρινήσθηκε ὅτι τό Ἰσλάμ δέν κατατάσσεται φυσικά στίς καταστροφικές λατρεῖες. Ὅμως, ἡ δράση τοῦ ἀκραίου Ἰσλάμ, λόγω κυρίως τοῦ φονταμενταλισμοῦ του, ἔχει ἐξίσου μέ τίς σέκτες, ἀλλά καί ἀκόμη περισσότερο καταστροφικές συνέπειες. Στό ἀκραῖο Ἰσλάμ ἐπιδιώκει νά ἐπιβάλει τόν τρόπο τῆς δικῆς του πίστης καί τρόπου καί ζωῆς μέ κάθε μέσο ὠμῆς βίας. Ἡ τακτική αὐτή ἔχει ὡς συνέπεια νά καταστρέφονται χριστιανικοί τρόποι λατρείας μέ τά ἱερά τους σύμβολα καί οἱ χριστιανοί νά ὑφίστανται ἀποκλεισμούς, φυλακίσεις, ἀτιμωτικές βιαιοπραγίες καί φρικαλέες ἐκτελέσεις, μέ ἀποτέλεσμα νά κινδυνέυουν νά ξερριζωθοῦν ὁλόκληρες χριστιανικές κοινωνίες ἀπό τίς αἰωνόβιες κοιτίδες τους, πράγμα πού σ’ ἕνα μεγάλο βαθμό ἔχει συντελεστεῖ.

 

Ἡ συνάντηση τοῦ Δικτύου ἀπευθύνει ἔκκληση πρός ὅλους ὅσους μποροῦν νά βοηθήσουν στήν ἀντιμετώπιση αὐτοῦ τοῦ ἀκραίου φαινομένου καί εἰσηγεῖται νά ὑπάρξει ἄμεση συνεργασία σέ διορθόδοξο, διαχριστιανικό ἐπίπεδο, ἀλλά καί μέ φορεῖς τοῦ μετριωπαθοῦς Ἰσλάμ γιά νά συζητηθεῖ τό ὅλο πρόβλημα καί ἀπό κοινοῦ νά ἀντιμετωπισθεῖ.

 

Β. Σχετικά μέ τόν Νεοπαγανισμό ὑποστηρίχθηκε ὅτι κατά βάση ἀποτελεῖ ἕνα νέο μόρφωμα τοῦ παλαιοῦ παγανισμοῦ, δηλαδή τῆς πίστης καί τῆς λατρείας τῶν εἰδώλων ὡς θεῶν.

 

Ἐπισημάνθηκε ὅτι τό κίνημα τοῦ Νεοπαγανισμοῦ συνδέεται ἄρρηκτα μέ τήν φιλοσοφία τῆς «Νέας Ἐποχῆς», ὅτι στίς ἡμέρες μας βρίσκεται σέ ἔξαρση ἡ δραστηριοποίησή του και ὅτι χαρακτηρίζεται ἀπό ἐμπαθῆ ἐπιθετικότητα ἐναντίον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας Του καί τῶν Ἁγίων. Ἐπιδιώκει συστηματικά νά παρουσιάσει τό Χριστιανισμό, ὡς ἕνα δῆθεν φανατικό διώκτη τοῦ ἀρχαίου πολιτισμοῦ τῶν ἐθνῶν καί παράλληλα νά προωθήσει στίς ἀνθρώπινες κοινωνίες προχριστιανικούς τρόπους ζωῆς, ὅπου θά κυριαρχοῦν ὅλα τά ἁμαρτωλά πάθη, ὅπως ἐκφράζονται στά πλασματικά πρόσωπα τῶν διαφόρων εἰδωλολατρικῶν θεοτήτων. 

 

Μέ τήν ἐξάπλωση τοῦ Νεοπαγανισμοῦ ὑπομονεύονται τά θεμέλια τῆς ἑνότητας καί τῆς ἀξιοπρέπειας τῶν κοινωνιῶν, ἐνῶ ἡ ἐπίμονη προβολή του συμβάλλει στήν ἔξαρση ἀκραίων καί ἐπικίνδυνων έθνικισμῶν.

 

 Γ. Ὅσον ἀφορᾶ στήν ἐκκοσμίκευση ὑπογραμμίστηκε ὅτι ἀποτελεῖ τόν πιό ἐπικίνδυνο ἐχθρό τῆς Ἐκκλησίας, διότι δραστηριοποιεῖται «ἐντός τῶν τειχῶν». Ἡ Ἐκκοσμίκευση, δηλαδή τό νά σκεπτώμαστε γιά καθαρά πνευματικά θέματα μέ κοσμικό τρόπο καί νά ζοῦμε ἀντίθετα μέ τόν εὐαγγελικό καί ἁγιοπατερικό τρόπο ζωῆς, ἀντικατοπτρίζει τήν προσωπικότητα τοῦ χριστιανοῦ, ὁ ὁποῖος ζεῖ τήν μία στιγμή ὡς ἐκκλησιαστικό καί τήν ἄλλη ὡς κοσμικό ὄν.

 

Ὅλα τά παραπάνω δείχνουν περίτρανα τόν σοβαρότατο καί ἄμεσο κίνδυνο γιά τήν διάβρωση τοῦ Ὀρθοδόξου φρονήματος. Ἡ Διορθόδοξη συνάντηση κατέληξε ὅτι στίς κρίσιμες αὐτές ὧρες καλούμαστε ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι, στό Φῶς τοῦ Εὐαγγελίου καί τῶν Ἁγίων νά συνεργασθοῦμε γιά τήν ποιμαντική ἀντιμετώπιση τῶν ποικιλόμορφων προβλημάτων, τά ὁποῖα προκύπτουν ἀπό τίς καταστροφικές λατρεῖες καί τούς ἀκραίους φονταμενταλισμούς.